top of page
YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ

İşverenler yabancı personel çalıştırmak istediğinde mutlaka çalışma izni almaları gerekmektedir.

Çalışma izni almadan yabancı çalıştıran işverenlere büyük yaptırımlar ve cezalar uygulanmaktadır.

Çalışma izni almak için 2 yol vardır.

Biri yurtdışı çalışma izni diğeri de yurtiçi çalışma iznidir.

 

Yurt İçi Çalışma İzni Başvurusu

Yurt içi çalışma izni başvurusunda bulunmak için,çalışacak olan yabancının en az 6 ay geçerli olmak üzere bir ikamet izni olması gerekmektedir. İkamet izni süresi bitmeden gerekli belgelerle bakanlığa online başvuru yapılmaktadır.Başvuru sonrasında yabancının dosyası hazırlanıp bakanlığa teslim edilmektedir.

Yurtdışı Çalışma İzni Başvurusu

Yurtdışı çalışma izni başvurusunda bulunmak için yabancının yurtdısında olması gerekmektedir. Bulunduğu ülkeden veya uyruğundaki ülkeden Türk konsolosluğuna gerekli belgelerle yapılacak olan başvurudan sonra oradan gelen referans numarasıyla CSGB'ya online başvuru yapılmaktadır. Gerekli belgeler ve dosyalar 4B Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanıp eksiksiz teslim edilmektedir.

Yabancı çalıştırmak isteyen işverenlerde belli kriterler aranmaktadır.

Bunlar;

- Şirketin 100.000TL ödenmiş sermayesi olması,

- Şirket bünyesinde 5 TC vatandaşının çalışması gerekmektedir.

Bu iki şartı sağlayan her işveren şirketinde yabancı personel çalıştırabilir. Başvuru esnasında gerekli olacak belgelerin hazırlanması,başvurunuzun yapılması ve başvuru takip işlemleri gibi işleri 4B Yabancı Danışmanlık Hizmetleri olarak sizin adınıza gerçekleştirmekteyiz.

Gerekli bilgi ve sorularınız için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.

YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMAK İÇİN BAKANLIĞIN ARADIĞI KRİTERLER (AYRINTILI)

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.

 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

 5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

  1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

  2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

  3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

  4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

  5. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

 6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

 7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

 8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

 9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

 10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

BAŞVURULARINDA KRİTER UYGULANMAYACAK YABANCILAR

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

 YABANCILARA YASAK MESLEKLER

 1. - Avukatlık

 2. -Noterlik

 3. -Diş Hekimliği

 4. -Ebelik

 5. -Hasta Bakıcılığı

 6. -Gümrük Müşavirliği

 7. -Özel ve Kamuda Güvenlik Görevlisi

 8. -Kaptanlık

 9. -Eczacılık

 10. -Veterinerlik

 11. -Hastanelerde Müdürlük

                                                                                                                          4B Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

bottom of page