top of page

YABANCI İKAMET İZNİ (OTURMA İZNİ)

 

        4B Danışmanlık, Türkiye'nin tüm illerinde ikamet eden müşterilerine oturma izinlerinin alımı konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

        İkamet izinleri, ülkemize giren yabancı uyruklu kişilerin yasal olarak Türkiye’de bulunmalarını sağlamaktadır.

        Yabancı şahıslara ülkemize girerken turist vizesiyle yahut vize muafiyeti ile tanınan oturma süresi 3 ila 1 ay arasında değişmekte olup bu süreyi ülkeler arasında yapılan anlaşmalar

belirlemektedir,              fakat şahıslar belirtilen sürenin üzerinde bir zaman dilimi Türkiye’de kalacaksa ikamet izni alması zorunludur. Aksi takdirde ülkemizde kaçak olarak kalmış

sayılır ve kaldığı her gün için para cezası                yaptırımına gidilir.

 

 

Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur. Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan alınması yakın bir zamanda mümkün olacak olup bu durum ayrıca duyurulacaktır.

Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet izni başvuruları ikamet edilmek istenilen il valiliğince alınmaktadır.

Anılan Kanun ile ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmış olup her yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenmektedir. Ayrıca ikamet izni başvuruları

yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta idare gerekli görmesi halinde başvuru

sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. 

Yabancı Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek zorunda olmakla birlikte yabancının Türkiye’de kalacağı adres, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir.

Ancak, her halükarda yabancının adres bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca ikamet izni belgesinin adrese ulaştırılabilmesi için adres,

telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

İkamet izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde, 20 (yirmi) iş günü içerisinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne

gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.ikamet izni türleri hakkında  ayrıntılı bilgileri bu sekme altında bulabilirsiniz.

İkamet izni online başvurusu ve gerekli olan belgelerin hazırlanması için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

   

bottom of page