top of page

SURİYELİ'LERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Geçici koruma kapsamında çalışma izni almak isteyen yabancıların ilk önce bu kapsamda olduğunu belirten  geçici koruma kimlik belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması ve en az altı aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.Geçici koruma kaydına göre kalma hakkının olduğu ilde çalışması gerekmektedir. Başka bir ilde çalışması mümkün değildir. Çalışacak olan yabancının  daha önce yapılmış ve sonuçlanmayan bir başvurusunun da bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Bu kapsamdaki yabancıları çalıştırmak isteyen işverenlerden ilk personelde herhangi bir kriter aranmamaktadır. İkinci ve daha fazla yabancı personel çalıştırmak istediğinde her yabancı personel için 10 Türk personeli çalıştırma şartı aranmaktadır.Yabancının geçici kimlik koruma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması ve daha önce bir başvurusunun bulunmaması yeterlidir. Her iş yeri bu kapsamdaki yabancıları çalıştırabilirler.

Çalışma izni olmayan veya çalışma izni onaylanmayan geçici koruma kapsamında olan yabancıların Türkiye’de çalışmaları mümkün değildir. Mutlaka çalışma izni olması gerekmektedir

 Başvuru Şartları

Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir:

a) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,

b) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, c) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması,

d) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.

e) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması

Gerekli bilgi ve sorularınız için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz. 4B Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Suriye'li çalışma izni
bottom of page