top of page

KEP VE E-İMZA İLE BAŞVURULAR

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİNDE KEP HESABI VE ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu nedenle;

  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.

  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın;

  • Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur. 

  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.

  • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da

  • kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.

KEP hesabı Zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

-Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda

adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

Elektronik İmza Zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde

olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına

alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

Yapılan düzenlemeye göre artık tüm çalışma izni başvuruları işveren kep hesabı ve e-imzası üzerinden yapılmaktadır. İşveren kendi yapabildiği gibi vekaletle bu

işlemleri yapması için bir danışmanlık şirketine yetki verebilir.

Gerekli bilgi ve sorularınız için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz. 7/24 Hizmetinizdeyiz.

bottom of page