top of page
YABANCI ÖĞRETMEN ÇALIŞMA İZNİ

Ülkemizdeki eğitim ve öğretim kurumlarındaöğretim görevlisi olarak çalışmak isteyen yabancılar, ilk önceYÖK’dan, bitirmiş olduğu okul diplomasının denklik belgesini almaları , sonra bu belge ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak ön izin belgesini (mesleki yeterlilik belgesi) almaları gerekir.

Ülkemizde çalışmak isteyen yabancı öğretim görevlilerinin izni olmaksızın çalışmaları kanunlarla yasaklanmış ayrıca yabancı öğretmenlerin yasal olarak çalışmalarını sağlayan çalışma izinleri 4817 sayılı kanun md.4 ile Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir .

Çalışma İzni Alınacak Yabancı Öğretmen Ve Öğretim Görevlisinden İstenilen Belgeler

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan çalışma izni kapsamında eğitim görevlisi olarak çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport resmi.

  • Yabancının önceki çalışma izin belgesi.

  • Yabancının Milli Eğitim Bakanlığı’ncaverilmiş izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet kağıdı.

  • Değişiklik olması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşı olmayan çalışma izni kapsamında görev alacak öğretim görevlileri için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının yeterliliğini gösteren belge.

Yabancı eğitim görevlisi için çalışma izni alınabilmesi için, yabancıdan istenen belgeler ile çalışacağı kurumdan istenen belgeler farklılık arz edebilir.

Tarafımıza vereceğiniz vekaletname ile firmamız tarafından işlemleriniz takip edilecektir.

Çalışacağı Kurumdan İstenen Belgeler;

  • Çalışma izni başvuru dilekçesi (dilekçe elektronik olarak taranacak, E-imzalı olarak sisteme yüklenecektir )

  • Yabancı öğretim görevlisi başvuru formu (sistem üzerinden doldurulup e-imza ile imzalanarak bakanlığı iletilecektir. )

  • Milli Eğitim Bakanlığından alınan “Kurum Açma Öğretime Başlama İzni ” ile “Ruhsatname” gereklidir.

  • Yabancı öğretmeni çalıştıracak eğitim kurumu adına işlem yapma yetkisi olan kişi için noter onaylı Vekâletname gerekmektedir

Türkiye Üzerinden Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları;

Farklı vatandaşlıktakinin geçerli en az 6 aylık ikamet etme izni var ise yurt içinden başvuru yapılabilir. Katılımlar Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanlığı’nın internet adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Türkiye Dışından Yapılacak Çalışma İzni Başvuruları;

Farklı milletin vatandaşları ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından referans numarası alınır. Numara almak için bazı evraklar gereklidir. Referans numarası ilk adımdır , çalışma izni tekrar Türkiye’den çıkarılacaktır. İzin onaylandığı takdirde Türkiye’ye giriş yapılır.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için 4B Yabancı Danışmanlık iletişim numaralarında bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page